Bierzemy pod lupę Twoją Firmę!

 • Jesteśmy podmiotem należącym do Grupy ELAN. Świadczymy usługi w zakresie szeroko rozumianej definicji „jakości”: począwszy od wdrożeń, poprzez szkolenia i audyty, kończąc na utrzymywaniu systemów oraz zapewnieniu jakości w bieżącej produkcji.
 • Jesteśmy elastyczni, zawsze dostosowujemy się i rozpatrujemy indywidualne potrzebny Naszego Klienta.
 • Współpraca z nami odbywa się na jasnych zasadach.
 • Wspieramy naszych Klientów oraz pomagamy im osiągnąć wyznaczone cele. Nasza ogromna wiedza i doświadczenie są atutem który wykorzystujemy aby zrealizować projekty Naszych Klientów:  te małe, wielkie, zaawansowane, zróżnicowane oraz najbardziej skomplikowane.

Oferta

 • Audyty

  Przeprowadzamy audyty wewnętrzne u Klienta (audyty pierwszej strony):

  • systemu
  • procesu
  • wyrobu / usługi

  oraz audyty zewnętrzne u Państwa dostawców i podwykonawców (audyty drugiej strony).

  Audyty w branży automotive prowadzimy według metodologii VDA 6.5 (audyt wyrobu) oraz VDA 6.3 (audyt procesu), a na życzenie klienta – według PCPA (GM), ANFIA (FIAT) i innych.

 • Wdrożenia

  Zajmujemy się wdrażaniem różnorodnych Systemów Zarządzania, spośród których największą popularnością cieszą się:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • PN-N 18001, OHSAS 18001
  • ISO 13485
  • ISO/TS 16949
  • ISO 17025
  • ISO 22000, HACCP
  • systemy zintegrowane

  Oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenie wybranego Systemu aż do certyfikacji. Odbywa się to według schematu:

  • zbadanie stanu firmy
  • opracowanie dokumentacji
  • szkolenie pracowników z wymagań wybranej normy
  • pomoc w prowadzeniu wymaganych zapisów
  • przeprowadzenie audytów wewnętrznych
  • udział w audycie certyfikacyjnym

  Pomagamy nawiązać kontakt z Jednostką Certyfikującą – taką, która będzie najlepsza dla Klienta.

  Naszym atutem jest duże doświadczenie we wdrażaniu systemów oraz przeprowadzaniu audytów. Jesteśmy zaznajomieni z podejściem różnych Jednostek Certyfikujących i tym samym gwarantujemy uzyskanie certyfikatu. Płatność ostatniej faktury odbywa się po pozytywnym wyniku audytu.

 • Szkolenia

  Odpowiednio przeszkolony personel to kluczowy czynnik wpływający na sukces organizacji. Dlatego tak ważne jest inwestowanie we własny zespół.

  Oferujemy Państwu szkolenia otwarte lub zamknięte:

  • z wymagań norm
  • dla kandydatów na audytorów wewnętrznych
  • szkolenia doskonalące, podnoszące świadomość – dla audytorów oraz pracowników

  Dzięki naszym szkoleniom Twoi pracownicy zrozumieją wymagania norm oraz klienta, a także posiądą umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w firmie.

 • Narzędzia, metody

  Oferujemy pomoc i doradztwo przy wdrażaniu następujących narzędzi i metod:

  • 5S
  • Six Sigma
  • Kanban
  • Kaizen
  • JIT (Just-in-time)
  • VSM (Value Stream Mapping)
  • TPM (Total Productive Maintenance)
  • TQM (Total Quality Management)
  • SMED (Single Minute Exchange of Die)
  • Lean Management
  • WCM
  • i innych

 • Doskonalenie

  W myśl ciągłego doskonalenia realizujemy doradztwa służące usprawnieniu systemu jak i procesów.

  Podstawą jest tu zastosowanie Koła Deminga, znanego także jako Cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act):

  • PLAN – zaplanuj zmiany, opracuj plan wdrożenia zmian
  • DO – przeprowadź wdrożenie zmiany na małą skalę i w kontrolowanych warunkach
  • CHECK – dokładnie przeanalizuj efekty i skuteczność zmian
  • ACT – podejmij takie działania, które zapewnią powtarzalność oczekiwanych efektów

  W niektórych przypadkach doskonalenie Systemu Zarządzania wymaga najpierw przywrócenia zgodności Systemu z wybraną normą.

Dlaczego my

Nasza organizacja skupia wokół siebie doświadczonych konsultantów, których domeną jest skuteczność. Są to praktycy, na co dzień zajmujący się utrzymywaniem różnorodnych, często rozbudowanych Systemów Zarządzania.

Większość z nich od wielu lat prowadzi działalność doradczą, szkoleniową oraz posiada niezbędne wymagane uprawnienia.

Nasi konsultanci są doskonale wykwalifikowani – posiadają międzynarodowe certyfikaty, większość posiada uprawnienia Audytora Zewnętrznego. Miarą efektywności ich pracy są pozytywne wyniki audytów certyfikacyjnych.

Dzięki współpracy z wieloma Jednostkami Certyfikującymi, znają interpretacje norm i indywidualne podejście do certyfikacji każdej z nich – wiedzą więc na jakie elementy jest kładziony największy nacisk.

Mamy duże doświadczenie w szkoleniach i wdrożeniach.

Dojeżdżamy do każdego miejsca w Polsce!

Mamy indywidualne podejście do każdej organizacji – dostosowujemy zakres prac i dokumentacji zarówno do małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Projektujemy według potrzeb danego Klienta – nie według schematu!

Referencje

 • Marma
 • MAUGO
 • Energoport
 • Promag
 • Flaxpol
 • Gddkia
 • Capri
 • Garr
 • Prosper
 • Technicoll
 • Deger
 • Ekoplon
 • Ingremio
 • HSJ
 • Piwniczanka
 • Rogbud
 • Marg
 • Ecotrade
 • Trex Hal
 • Prewenta
 • Compan
 • Labomed
 • Koortrans
 • Brosa
 • Ngk
 • Inter Automotive

Kontakt

Elan Group Sp. z o.o.

ul. Szeligiewicza 26/11
40-071 Katowice
tel. +48 730 427 929

email: biuro@neocontractor.com

KRS: 0000530695
REGON: 243535715
NIP: 9542748142